[235 Triệu Đồng] Morning 2016MT Bản Đủ Trang Thiết Bị Chạy Cực Phiêu