[195 Triệu Đồng] Sở Hữu Em Getz Nhập Khẩu Đẹp Nhất Thế Giới 2010 Số Sàn